Προγραμματισμός με τη Free Pascal - Μέρος 1ο

From Ubuntucy Wiki

Jump to: navigation, search

Συγγραφή: Χατζηκυριάκου Γιώργος


Ο σκοπός αυτού του Tutorial είναι να κάνει μία μικρή εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού pascal με όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά παραδείγματα. Στο πρώτο μέρος θα γνωρίσουμε την γλώσσα free pascal τρέχοντας ένα απλό πρόγραμμα “Hello World”.

Η free pascal (ή fpc) είναι ενας δωρεάν,φορητός και ανοικτού κώδικα μεταγλωττιστής (compiler) για τη γλώσσα προγραμματισμού pascal και object pascal. Είναι ένας 32 και 64 bit πολυπλατφορμικός μεταγλωττιστής που υλοποιεί τις διαλέκτους της Borland Pascal, Turbo Pascal και Delphi.

Η εγκατάσταση της στο λειτουργικό σύστημα Linux είναι πανεύκολη μιας και διατίθεται στα αποθετήρια μεγάλων διανομών όπως για παράδειγμα στο Ubuntu και Fedora.

Τα ελάχιστα πακέτα/εντολές που θα χρειαστείτε είναι το fp (free pascal ide) και το fpc (free pascal compiler). Στο ubuntu μπορείτε να τα βρείτε ως πακέτα στο ubuntu software center:

fp-compiler fp-ide

Ένα πρόγραμμα στην Pascal έχει την εξής δομή.

Program Ονομα_προγραμματος;   

Begin    
  «εντολές»
End.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την δομή ενός προγράμματος ας δούμε ένα απλό πρόγραμμα ο σκοπός του οποίου είναι να παρουσιάσει στην οθόνη μας το μήνυμα «Hello World.»

Program Lesson1_Program1;   
Uses Crt;

Begin  
  Clrscr;
  Writeln('Hello World.'); {σχόλια}
End.

Επεξήγηση κώδικα:

Program Lesson1_Program1;
Το όνομα του προγράμματος. Στη περίπτωση μας το ονομάσαμε Lesson1_Program1

Uses Crt;
Κάνουμε χρήση της βιβλιοθήκης crt. Χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του κειμένου πάνω στην οθόνη.

Begin
Αρχή του προγράμματος

Clrscr;
Καθαρισμός της Οθόνης.

Writeln('Hello World.');
Παρουσιάζει στην οθόνη του μήνυμα που βρίσκετε μέσα στα ('….') και στη στην συνέχεια ο κέρσορας τοποθετείτε σε μία νέα γραμμή.

End.
Τέλος του προγράμματος

Παρατηρήσεις:

1.Όλες οι εντολές τελειώνουν με το ελληνικό ερωτηματικό « ; »
2.Ότι γράψουμε μέσα στις αγκύλες {} θεωρούνε σχόλια και δεν εκτελούνται από τον compiler.

Η free pascal όπως θα δούμε παρακάτω, έρχεται με ένα IDE πανομοιότυπο με εκείνο της Turbo Pascal και το καλούμε εκτελώντας την εντολή fp από ένα Terminal:

[george@desktop ~]$ fp
Αν δεν βρίσκει την εντολή, δοκιμάστε
fp-

και πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές, βρείτε την εντολή, π.χ. fp-2.4.4


Για να ξεκινήσουμε να γράφουμε κώδικα στον ενσωματωμένο επεξεργαστή κειμένου του IDE πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο πυγαίου κώδικα (.pas) επιλέγοντας από το μενού File --> New. Στη συνέχεια πρέπει να μεταγλωττίσουμε τον κώδικα επιλέγοντας Compile --> Compile (ή Alt+F9) . Αν όλα πήγαν καλά (Total Errors: 0), τρέχουμε την εφαρμογή επιλέγοντας Run --> Run (ή Ctrl+F9). Σε περίπτωση παρουσίασης σφαλμάτων, αυτά εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης του IDE (Compiler Messages)

http://img269.imageshack.us/img269/3300/fpide.png

Ορισμοί:

Γλώσσα προγραμματισμού: Τεχνική γλώσσα σχεδιασμένη για να δημιουργεί ή να εκφράζει προγράμματα Η/Υ.

Compiler: Πρόγραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για να μεταγλωττίζει (από γλώσσα προγραμματισμού σε γλώσσα που μπορεί να καταλάβει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής)

IDE: integrated development environment ή ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης. Είναι ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για τη συγγραφή κώδικα (επεξεργαστή κειμένου, μεταγλωττιστή, διορθωτή κ.α)


Στο επόμενο μέρος θα μελετήσουμε την χρήση και τη δήλωση μεταβλητών στη pascal.


Personal tools